Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı

Makale | Azınlıkların Eğitim Hakkı: Türkiye Örneği - Veysi Bağlı

  • Anasayfa
  • Projeler
  • Makale | Azınlıkların Eğitim Hakkı: Türkiye Örneği - Veysi Bağlı

Makale | Azınlıkların Eğitim Hakkı: Türkiye Örneği - Veysi Bağlı

Vakfımız bünyesindeki Tahir Elçi Gençlik Akademisi'nde 12 ay boyunca devam eden ve "İnsan Hakları Savunuculuğu, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Hakları, İfade Özgürlüğü, Ayrımcılık ve Nefret Söylemi, Medya ve Sansür, Eğitimde Anadil Hakkı, Edebiyat ve Hukuk Karşılaştırması, Kültürel Haklar ve Kültürel Miras, Kürt Sözlü Tarihinde Dengbêjlik, Toplumsal Hafıza Çalışmaları, Kent Mimarisi ve Kent Sorunları ile Hukuk Felsefesi ve Etik" kuram, disiplin ve konuların işlendiği, otuz beş genç ismin katılım sağladığı programın sonunda hazırlanan, Stj. Av. Veysi Bağlı'nın kaleme aldığı "Azınlıkların Anadilde Eğitim Hakkı: Türkiye Işığında Analizler ve Çözüm Önerileri" adlı makaleyi okurların ilgisine sunuyoruz.

Makaleye linki tıklayarak erişebilirsiniz.