Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı

Avukatlara ve Stajyer Avukatlara Çağrı!

  • 13/07/2020 10:00

Avukatlara ve Stajyer Avukatlara Çağrı!

Olağanüstü hal dönemi ve sonrasında avukatlara yönelik müdahelelerden biri de ruhsatlarının verilmemesi veya ruhsatlarının iptal edilmesidir. Stajını tamamlamış birçok stajyer avukatın, ruhsat başvurusu Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği tarafından reddedilmekte veya ruhsatını almış olan avukatların ruhsatları iptal edilmektedir. Gerekçe olarak ise devam eden soruşturma, kovuşturma ve mahkeme kararları gösterilmektedir. Ruhsat iptallerine yönelik birçok dava mahkemelerde devam ederken çok sayıda stajyer avukat mesleğe başlayamamakta, avukatlar ise mesleklerini icra edememektedir. Bu durum karşısında, avukatların özel hayata saygı, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmektedir. 

Stajını tamamlamasına rağmen ruhsat alamayan stajyer avukatlar veya Baro levhasından silinen avukatlardan Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı’nın bu konuda yürüteceği kapsamlı rapor çalışması için [email protected] adresi üzerinden iletişime geçerek, 31 Mayıs tarihine kadar yaşadıkları mağduriyetle ilgili bilgi ve belgeleri paylaşmalarını rica ederiz. 


AB tarafından desteklenen ve vakfımız tarafından yürütülecek proje kapsamında, ruhsat verilmeyen avukatlar ve ruhsatları iptal edilen avukatlara yönelik hazırlanacak rapor ile yaşanan hak ihlallerini belgelemek ve ihlallerin giderilebilmesi için bir yol haritası çıkarması amaçlanmaktadır


Vakfımızın yürüteceği bu çalışmayla;

  • Avukatlık ruhsat başvurularının Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmesi veya ruhsatların verildikten sonra iptal edilmesiyle bağlantılı hak ihlallerinin belgelenmesi, bu konuda güvenilir bir veri derlemesi yapılması 
  • Ruhsat iptallerinden etkilenen farklı gruplara ilişkin çalışmaların ortaklaştırılması; verilerin bütün bu grupları kapsayacak ve sorunun sistematik boyutunu ortaya koyacak şekilde derlenmesi
  • Ruhsat iptallerinin sebep olduğu hak ihlalleri ve sorunun giderek büyüyen boyutuna sivil toplumun ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi
  • Ruhsat iptalleri konusunda yürütülecek olan savunuculuk faaliyetleri veya açılacak davalar için temel teşkil edecek bir bilgi kaynağı oluşturulması, amaçlanmaktadır.