Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı

PROJE KOORDİNATÖRÜ İLANI

  • 15/01/2021 12:07

PROJE KOORDİNATÖRÜ İLANI

Sözleşme Türü: Tam Zamanlı

Sözleşme Süresi: Ocak 2021 - Aralık 2021

Çalışma Yeri: Diyarbakır

Proje hakkında:

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki insan hakları savunucularının (İHSler) korunması için üç yıllık bir hibe programına finansal destek sağlandı. Bu kapsamda, insan hakları alanında faaliyet gösteren beş uluslararası kuruluş, ProtectDefenders.eu Sekreterliği desteğiyle programı yürütmek üzere bir Konsorsiyum oluşturdu. Projenin amacı risk altındaki insan hakları savunucularını korumak, insan hakları savunucusu (İHS) sivil toplum kuruluşlarının gündelik çalışmalarına devam edebilmelerini sağlamak ve çalışmaları için daha elverişli bir ortam yaratmak için savunuculuk yapmalarına destek olmaktır.

Hibe programından destek almaya hak kazanan Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, 1 yıl sürecek olan “Tahir Elçi Gençlik Akademisi” programını insan hakları alanında çalışan resmi kayıtlı sivil toplum kuruluşlarından biri olarak sürdürecektir.

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

Proje koordinatörü, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı merkezi olan Diyarbakır’da koordinasyon içerisinde, 09.00 – 17.00 tam zamanlı saatleri arasında çalışacaktır.

Sorumlu olunan projenin genel iş ve hedef planını hazırlamak;

Proje genel harcama planını hazırlamak; bütçenin genel dağılımını planlamak ve yönetmek

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Proje koordinatörünün mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık, insan haklarına saygılı, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

Proje kapsamında çalışan diğer proje koordinatörleri ve ofis sorumlularıyla birlikte eş güdüm içerisinde hareket ederek hizmet birimleri aracılığıyla sunulan hizmetin standart işletim prosedürüne uygun olmasını sağlamak,

Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak, 

Yürütülen projenin aylık çalışma planlarını ve eğitim modüllerini oluşturmak, eğitimi verecek uzmanların tespitini yapmak ve takip etmek,

Projeye ait sosyal medya çalışmalarını organize etmek, içerik geliştirmek,

Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakları hazırlamak,

Gerekli durumlarda proje revizyon sürecini başlatmak ve yönetmek,

Genel Nitelikler

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Proje ve ekip yönetimi konusunda deneyimli,

Sonuç odaklı, analitik düşünebilen, yüksek muhakeme ve karar verme yeteneğine sahip,

Ekip çalışmasına yatkın, koordinasyon becerisi yüksek,

Yazılı ve sözlü olarak İngilizceyi aktif kullanabilen, 

Vakıf ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek.

* Başvuru için ; CV ve Motivasyon Mektubunuzu 05 Ocak 2021'e kadar [email protected] adresine gönderebilirsiniz.