Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı

ROBOSKİ: BİR KATLİAMIN HUKUKİ ANALİZİ KİTABI

  • 06/04/2021 12:37

ROBOSKİ: BİR KATLİAMIN HUKUKİ ANALİZİ KİTABI

“ROBOSKİ: BİR KATLİAMIN HUKUKİ ANALİZİ"

Yaşam hakkına doğrudan müdahale olarak görebileceğimiz ve aynı zamanda Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı olarak takipçisi olduğumuz Roboski Davası’nın;

-AYM'nin başvuruyu "şeklen aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedilmesi,

-AİHM süreci ve AİHM'nin tutumu,

-Roboski Davası ve cezasızlık,

-Roboski Davası'nın bundan sonraki sürecindeki konuları,

ele alan “Roboski: Bir Katliamın Hukuki Analizi" online paneli kitap haline getirildi.

Etkiniz AB programı desteğiyle ve değerli hukukçulardan Av. Kerem Altıparmak ve Av. Erkan Şenses'in dava sürecindeki önemli analizlerinin yer aldığı "Roboski: Bir Katliamın Hukuki Analizi" kitabının PDF haline buradan kitabı ise Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı'ndan ücretsiz olarak edinebilirsiniz.