Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı

RUHSATSIZ AVUKATLAR

  • 11/12/2020 11:31

RUHSATSIZ AVUKATLAR

RUHSATSIZ AVUKATLAR

"Olağanüstü Halden Sonra Avukatlık Mesleğine Yönelik Baskılar ve Avukatlık Mesleğine Kabul Edilmeyen Kişiler"

OHAL dönemi ve sonrasında Türkiye’de avukatlar ve avukatlık mesleği çok sayıda müdahaleye maruz kalmıştır. Bunlardan biri, çok sayıda kişinin avukatlık mesleğine kabul edilmemesidir. Barolar, Türkiye Barolar Birliği (TBB)ve Adalet Bakanlığı, kişilerin KHK’ler ile ihraç edilmiş olmalarını veya devam eden ve hatta bazı durumlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da beraat kararıyla sonuçlanan soruşturma veya kovuşturmaları gerekçe göstererek, kişilerin staja başlatılmamasına ya da stajını tamamlamamasına; stajını tamamladıktan sonra ruhsat başvurularının kabul edilmemesine, bekletilmesine karar vermekte; idare mahkemeleri de avukat ruhsatlarını aldıktan sonra baro levhasından silinmesine hükmetmektedir.

Bu çalışmanın temel amaçları; yaşanan hak ihlallerini belgelemek ve sorunun sistematik boyutunu ortaya koyacak şekilde güvenilir bir veri derlemesi yapmak, bu konuda başvurulabilecek bir bilgi dağarcığı oluşturmak, yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek ve ihlallerin giderilebilmesi için bir yol haritası çıkarmaktır. Tamamlanan rapor, Türkiye kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca raporun İngilizce özetinin de hazırlanarak Avrupa Konseyi ile Birleşmiş Milletler (BM) gibi çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ve avukat örgütleriyle paylaşılması ve raporun, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önündeki başvurulara görüş (amicus curiae) olarak sunulması da planlanmaktadır.

Mesleğe kabul edilmeyen kişilerin sayısı OHAL’den bu yana giderek artmış ve sistematik bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle, ETKİNİZ AB programı desteğiyle Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı olarak, Av. Benan Molu ve Av. İdil Özcan uzmanlığında, avukatlık stajı yapmasına izin verilmeyen kişilerin ve baro levhasından silinen avukatların bu sebeple yaşadıkları özel hayata saygı hakkı, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerinin ihlaliyle ilgili bir rapor hazırlamaya karar vermiştir.


Raporun Türkçe PDF haline buradan ulaşabilirsiniz.

Raporun İngilizce PDF haline buradan ulaşabilirsiniz.