Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı

TAHİR ELÇİ GENÇLİK AKADEMİSİ PROGRAMI - 2021

 • 15/01/2021 16:51

TAHİR ELÇİ GENÇLİK AKADEMİSİ PROGRAMI - 2021

TAHİR ELÇİ GENÇLİK AKADEMİSİ BAŞLIYOR!

19 Ocak 2019 tarihinde kurulan Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, İnsan hakları hukukunun temel prensiplerinin benimsenmesi ve uygulanması, insan hakları savunuculuğu bilinç ve bilgisinin yaygınlaşmasını amaç edinmiştir. Bu perspektifte aynı zamanda kültürel değerlerin ve mirasın korunması için faaliyetlerde bulunmak, bu alanda her türlü araştırma, yayın yapmak; kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesini sağlayan bir kuruluştur.

Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları mekanizması olarak dünya çapında yüksek risk altındaki ve en zor durumlarla karşılaşan insan hakları savunucularını korumak için kurulan ProtectDefenders.eu, İnsan hakları savunucusu (İHS) sivil toplum kuruluşlarının gündelik çalışmalarına devam edebilmelerini sağlamak ve savunuculuk çalışmalarına daha elverişli bir ortam yaratmak için başlattığı Hibe programına Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı da uygun görülmüştür. Bu destek sayesinde Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı olarak, İnsan Hakları perspektifinde çeşitli konuların ele alındığı “Tahir Elçi Gençlik Akademisi” programı oluşturulmuştur.  

Tahir Elçi Gençlik Akademisi, gerek eğitim açısından gerekse bilgiye erişim noktasında dezavantajlı durumda olan 18-35 yaş arasında ve öncelikli olarak Diyarbakır’da yaşayan gençleri kapsayan ancak Türkiye geneli de başvuruya açık olan bir programdır. Akademide, her ay bir konu ele alınarak, cinsiyet farkı gözetmeksizin seçilmiş 20 gencin bir yıl boyunca belirlenen konularda hem teorik hem de pratik olarak eğitime tabi tutulmaya çalışılacaktır. 

Akademinin amacı;

Bu akademi sayesinde gençlerin dünyayı daha iyi yorumlaması, edebiyat, kültür, hukuk, düşünce ve birçok sosyal bilimler alanında akademik yönüyle gelişimleri ve bilgilenmeleri amaçlanmaktadır. Bu minvalde; 

 • Gençlerin benlik saygısı ve kendine güvenini oluşturmak, 
 • Kişisel ve toplumsal ilişkileri yönetme yeteneklerini geliştirmek, 
 • Kültür, sanat ve toplumsal bilincini desteklemek,
 • Değerli ve öğrenmeye zorlayıcı yeni deneyimler sunacak yeni bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmesine olanak tanıyan öğrenme fırsatları sağlamak,
 • Karar alma süreçlerine aktif katılmalarına olanak tanımak,
 • Bireysel kapasitelerini, sosyal farkındalık ve sosyal dayanışma duygusunu geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Vatandaşlık hakları bilincini arttırıp gençlerin neler söyleyebileceklerini dinlemek, duymak ve yol açıcı olmaya çalışacak tartışma kültürünün oluşturulması için bir yıl sürecek Tahir Elçi Gençlik Akademisi programı oluşturulmuştur.

Metodoloji;

 • Yılın her ayı belirlenen bir konu üzerinde, alanında yetkin uzmanlar davet edilerek konu hakkında katılımcılara teorik bilgi verilerek somut örnekler üzerinde pratikler yapılacaktır. 
 • 12 farklı konu ve 12 ay sürecek bu akademi programının sonucunda, katılımcılardan bir yıl içinde aldıkları eğitim sonrası herhangi bir konu üzerine akademik makale hazırlamaları beklenecektir.
 • Hazırlanacak makalelerin kitaplaştırılması ve bu makaleler arasında seçilecek dört makalenin Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı'nın Kırık Saat Dergisinde yayınlanması sağlanacaktır.
 • Bir yıl sürecek olan Tahir Elçi Gençlik Akademisi'ni başarıyla tamamlayan katılımcılara Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı olarak başarı belgesi verilecektir.

Katılımcı profili;

18-35 yaş arasında, insan hakları kültürüne duyarlı herkes Tahir Elçi Gençlik Akademisine bu eğitimden yararlanmak için başvurabilir.

Katılımcılar İçin Belirlenen Kriterler;

 • 18-35 yaş arası bireyler,
 • Cinsiyet dengesi,
 • 12 ay boyunca tam katılımın taahhüt edilmesi,
 • Başvuru formu,
 • Özgeçmiş (CV)
 • Motivasyon mektubu
 • Referanslar

*Diyarbakır'da ikamet eden bireyler için başvuruların kabulü önceliklidir.

Konular;

(Konuların sıralaması kesin değildir ve sıralama ile tarihleri değişebilir)

 1. İnsan Hakları Savunuculuğu
 2. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Hakları
 3. İfade Özgürlüğü
 4. Ayrımcılık ve Nefret Söylemi
 5. Medya ve Sansür
 6. Eğitimde Anadil Hakkı
 7. Edebiyat ve Hukuk Karşılaştırması
 8. Kültürel Haklar ve Kültürel Miras
 9. Kürt Sözlü Tarihinde Dengbêjlik
 10. Toplumsal Hafıza Çalışmaları
 11. Kent Mimarisi ve Kent Sorunları
 12. Hukuk Felsefesi ve Etik

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvuru formunuzu 26 Ocak saat 23.59’ a kadar doldurup CV'nizi ve Motivasyon Mektubunuzu ekleyerek gönderebilirsiniz.

Eğitimler Nerede ve Nasıl Yapılacak?

Dünya genelinde etkili olan COVID-19 salgınından kaynaklanan olumsuzlukları gözeterek ilk aylarda gerçekleşecek eğitimlerin fiziksel olarak yapılamaması nedeniyle eğitimler online olarak gerçekleştirilecektir. Ancak salgın koşullarında normalleşmenin sağlanması durumunda, akademi eğitimlerimiz yüz yüze olarak ve vakfımıza ait Diyarbakır'daki İnsan Hakları Akademisi atölye çalışma salonlarında gerçekleşecektir. Bu durumda şehir dışından katılım sağlayacak katılımcıların oluşacak konaklama ve yol masrafları vakfımız tarafından karşılanacaktır.

*** Akademi Programının Tarih ve Saati Tahir Elçi Gençlik Akademisine Kabul Edilenlerle Paylaşılacaktır.

Başvuru formuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bütün sorularınız için [email protected] ve [email protected] adresleriyle iletişim kurabilirsiniz.