Ezidilerin 74. Fermanı

Duhok Valisi Ferhat Etruşi, Köprü’nün başında gelenleri karşılamak için bekliyor, Zaxo halkı araçlarla köprü başına getirdiği su, bisküvi vb. yardımları gelenlere fırlatıyor, tam bir insani dram yaşanıyordu. Gelenler sanki günlerce bir mezarda ölü kalmış, sonra bilmedikleri bir gezegende gözlerini açmıştı. Güvenli bir bölgeye ulaşmış olmanın rahatlığından çok, yaşadıkları dehşetin ve geride bıraktıkları yakınlarının acısı ve hüznü gözlerinden okunuyordu. Yanına yaklaşıp ”size ne oldu ?” diye yaşlı bir anneyle konuşmaya çalıştığımda, bana Kürtçe, ellerini havaya kaldırarak ”disa fermane/yine soykırım var…” diye söylendi. Evet, gerçekten de Ezidiler bir kez daha soykırımla yüz yüzeydiler.
 
Kaynak: Güncel Hukuk Dergisi, Eylül 2014, Sayı:117

Bunları da inceleyebilirsiniz: