AİHM Kararları

Rusya’da misyoner faaliyetleri sınırlandıran yeni yasal düzenleme Sözleşmeyi ihlal etmiştir.

http://Geçerli ikamet iznine sahip bir Suriye vatandaşının zorla Suriye’ye geri gönderilmesi Türk hukukunu ve Sözleşmeyi ihlal etmiştir.

Çocuğun cinsel suiistimaline yönelik Ceza usul işlemleri fazladan travmaya yol açmıştır.

Tanıkların dinlenmesi talebinin reddedilmesi, kiralık katil ile işlenen cinayet davasını adaletsiz hale getirmiştir

Gerçekçi bir serbest bırakılma umudu olmadan başvurucunun 44 yıl boyunca cezaevinde tutulması, Sözleşme’yi ihlal eder

Türkiye, sanığın ByLock mesajlaşma uygulamasını kullanmasına dayalı olarak terör suçlarından mahkûm edilmesine ilişkin sistemik sorunu kararlılıkla ele almalıdır

2018’den bu yana Brüksel Başkent Bölgesi’ndeki Yehova Şahitleri cemiyetlerinin emlak vergisinden muaf tutulmaması, ayrımcıdır

Uluslararası Af Örgütü Türkiye başkanına idari para cezası verilmesi Sözleşme ihlalidir

2016’daki darbe girişiminin ardından üç akademisyenin pasaportlarının iptal edilmesi, Sözleşme’yi ihlal etmiştir

Terörizm davasında duruşmada hazır bulunmayan tanık delilinin ihlale yol açacak şekilde kullanılması

Macaristan, eğitimde ayrımcılığı durduracak bir politika geliştirmek zorundadır

İki yabancı misyonerin Rusya’dan sınır dışı edilmelerine ilişkin hak ihlalleri

Mersin ve İzmir’de mukim Yehova şahitlerine uygun bir ibadet yeri temin edilmesi talebinin reddedilmesi din özgürlüğü haklarını ihlal edilmiştir