Misyon ve Vizyon

 • İnsan hakları hukukun temel prensiplerini kendisine rehber edinir;
 • Her türlü şiddete karşıdır;
 • Her türlü ayrımcılık ve ötekileştirmeyle mücadele eder;
 • Failine ve mağduruna bakmaksızın geçmişte yaşanan tüm insan hakları ihlalleriyle yüzleşmeyi savunur; bu hallerin faillerinin yararlandığı cezasızlıkla mücadele eder;
 • Barış kültürünü ve toplumsal hoşgörüyü ilerletmeyi kendisine amaç edinir.

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, Tahir Elçi’nin insan hakları mücadelesini, adalet arayışını, toplumsal barış ve bireylerin eşitliği için yürüttüğü mücadelenin ışığında, temel olarak;

 • İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması ve cezasızlık kültürüne son verilmesi;
 • İnsan hakları hukukunun temel prensiplerinin benimsenmesi ve uygulanması;
 • Toplumsal barışın ilerletilmesi;
 • Çatışmaların barışçıl ve kalıcı bir şekilde sona erdirilmesi;
 • Kürt sorununun insan haklarının temel prensiplerine, demokratik ve çoğulcu bir toplum anlayışına uygun bir şekilde çözüme kavuşturulması;
 • İnsan hakları savunuculuğu bilinç ve bilgisinin yaygınlaştırılması; amaçlarını gerçekleştirmek için, hak savunuculuğu, izleme, raporlama faaliyetlerini yürütecek; her türlü araştırma, yayın, toplantı, sanatsal ve diğer türden ürünlerin yaratılmasını teşvik edecektir.