Ayrımcılığa Karşı Hak Savunuculuğu Konferansı

Vakfımız tarafından düzenlenen ve Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Ayrımcılığa Karşı Hak Savunuculuğu Konferansı” 28 Mayıs 2022’de Diyarbakır’da yapıldı.

Hak temelli sivil toplum örgütleri temsilcilerinin, aktivistlerin ve insan hakları alanında çalışan hukukçuların katılım sağladığı konferansta “Etnik ve Irksal Kökene Dayalı Ayrımcılık”, “Dini Azınlıklara Karşı Ayrımcılık”, “Nefret Suçları, Nefret Söylemi ve Ayrımcılık” ile “Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Ayrımcılık” konu ve başlıklarının anlatıldığı ve tartışıldığı konferansa gösterilen ilgiden dolayı tüm katılımcı ve konuşmacılara teşekkür ederiz.

Bunları da inceleyebilirsiniz: