Üçüncü Kuşak Haklar Işığında Bir Değerlendirme: Av. Tahir Elçi’nin Son Konuşması

Vakfımız bünyesindeki Tahir Elçi Gençlik Akademisi’nde 12 ay boyunca devam eden ve “İnsan Hakları Savunuculuğu, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Hakları, İfade Özgürlüğü, Ayrımcılık ve Nefret Söylemi, Medya ve Sansür, Eğitimde Anadil Hakkı, Edebiyat ve Hukuk Karşılaştırması, Kültürel Haklar ve Kültürel Miras, Kürt Sözlü Tarihinde Dengbêjlik, Toplumsal Hafıza Çalışmaları, Kent Mimarisi ve Kent Sorunları ile Hukuk Felsefesi ve Etik” kuram, disiplin ve konuların işlendiği, otuz beş genç ismin katılım sağladığı programın sonunda hazırlanan, Av. Ali İhsan Demirtaş’ın kaleme aldığı “Üçüncü Kuşak Haklar Işığında Bir Değerlendirme: Av. Tahir Elçi’nin Son Konuşması” adlı makaleyi okurların ilgisine sunuyoruz.

Makaleye buradan erişebilirsiniz.

Bunları da inceleyebilirsiniz: