Baroların İşleyişi ve Günümüzdeki İşlevi

Güncel Hukuk Soruyor: Nasıl Bir Baro? Değerli Baro Başkanlarımıza ve avukat arkadaşlarımıza, ”Nasıl Bir Baro”, ”Baroların işleyişi ve günümüzdeki işlevi” ”Beklentileriniz, önerileriniz” temel başlıkları altında, Güncel Hukuk olarak yönelttiğimiz sorularımıza pek çok ufuk açıcı, tartışma yaratacak, baroların gelişimi için katkılar sunacak yanıtlar aldık. Öncelikle bizleri yanıtlayan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sayımızdaki dosyamızla açılışını yaptığımız ”Barolar ve İşlevleri” konusuna; her sayıda belirli sayfalarımızda yer vererek, tartışma ve katkıları yayınlamayı sürdürmek istiyoruz. Halkın hak arama özgürlüğünün önemli teminatlarından birisi olan avukatlık mesleğinin tüm zorluklarına, mesleğe yönelik tüm baskılara ve hukuk dışı uygulamalara karşın; mücadele azmi ve mesleğe olan sevgisiyle görevlerini sürdüren avukatlar başta olmak üzere, tüm okurlarımızın bu konudaki katkılarını bekliyoruz. Bu ay Güncel Hukuk’ta Barolar ve İşlevleri dosyası konusu. Bartın Barosu Başkanı Av. Kamil Altan, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi, Kütahya Barosu Başkanlığı, Bolu Barosu Başkanı Av. Ferit Atalay barolar ve işlevlerini Güncel Hukuk için değerlendirdi. Av. Özcan Çine ”Avukatlık, Baro ve Türkiye Barolar Birliği”, Av. İ. Güneş Gürseler ”Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’ndan Beklentiler”, Av. Haluk İnanıcı ”Baroların Örgütsel Niteliği”, Av. Sunay Akyıldız ”Adil Olmayı Koşulsuz Gerçekleştirebilen Bir Meslek Örgütü”, Av. Noyan Özkan ”Baroların ”saydamlığı” hakkında”, Av. Pınar Akın ”Nasıl Bir Baro?”, Av. Aysel Korkmaz, Av. Ahu Savaşkan ”Nasıl bir baro? Daha İyi Yargı’da Baro’nun Rolü” yazılarını Güncel Hukuk için yazdılar.

Güncel Hukuk Dergisi, Şubat 2013, Sayı:98

Bunları da inceleyebilirsiniz: