Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı

Baroların işleyişi ve günümüzdeki işlevi

Baroların işleyişi ve günümüzdeki işlevi

 Güncel Hukuk Dergisi, Şubat 2013, Sayı:98