Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı

Polisi Kim Soruştursun

Polisi Kim Soruştursun

“Öteden beri, ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri, Türkiye'de polis ve jandarmanın soruşturulamadığından şikayet ediyor. Son birkaç yıldır insan haklarının bazı alanlarında dikkate değer iyileştirmeler görülüyorsa da, "cezasızlık" olarak tabir edilen, insan hakları ihlallerinden sorumlu kamu görevlilerinin fiilen soruşturmalardan ve cezadan bağışık kaldıkları yadsınamaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor.”

http://www.radikal.com.tr/radikal2/polisi-kim-sorustursun-873318/